Verueño 2020

Het diner was uitverkocht met 72 inschrijvingen. Alles volgens de regels van het RIVM en corona proef.